בר-אוריין

מידע מקצועי - מאמרים נוספים

Check List Day - מי אמר אני ולא סימן?

הצ'ק ליסטים (רשימות התיוג) נולדו כבר בשנות ה-30 של המאה הקודמת, כשבראשית דרכן הן שמשו לטובת הסדרת תהליכי עבודה תקינים ובטוחים של ציי המטוסים האמריקאים. עם הזמן הוטמעו הרשימות בכלל מעגלי החיים, ויש להניח שרבבות חבים להן את חייהם. מתוך כבוד והוקרה מקובל לציין לשבח, ב-30 לאוקטובר של כל שנה, את ה-Check List Day.

רשימות התיוג הן למעשה 'כלי-בקרה' פשוט ויעיל, המבטיח ביצוע עקבי ושיטתי לכל פעילות, שגרתית או  פרויקטלית. נמצא אותן, למשל, בנוהלי תפעול ואחזקה, במסמכי פיתוח מוצר/אפליקציה ובעוד מגוון רחב של תהליכים מסוגים שונים.

רשימת תיוג תכלול בדר"כ רישום קצר ותכליתי של:
1. סדר פעולות כרונולוגי לשלבי עבודה/משימה
2. תיאור תוצרים צפויים לכל שלב/משימה
3. דגשים בצמתים הרלוונטיים (הערות, התראות וכו')
באופן מסורתי, נהוג להוסיף עמודת חלוניות המאפשרת סימון האות "וי" לתיעוד או כעדות לביצוע האמור בפועל.

החיים בצל הקורונה הובילה רבים לשהות בחללים נטולי מחיצות, המחליפים בינתיים את סביבת העבודה השגרתית. ההתכנסות במרחב המארח מזמנת מפגשים אקראיים בין צוותי עבודה מתחומים שונים, ומכאן שנוצרות הזדמנויות רבות לשיתופי פעולה מגוונים.

אנחנו תקווה שהשבת צ'ק ליסטים לתודעה הציבורית, תיתן מענה לסוגיות רגישות ובטיחותיות בכל תחומי המשימה, בעיקר בראשית הדרך. אפשר להתחיל בהוראות ההפעלה של מכונת הקפה החדשה במטבח, ומכאן והלאה מי יודע, השמיים הם הגבול.

×