בר-אוריין

פיתוח נהלים ארגוניים

נהלי העבודה בארגון הם כלי עיקרי ומרכזי להסדרה ויישום של מדיניות הארגון על-פי המטרות, היעדים והאסטרטגיות. תיק נהלים המנוהל באופן שיטתי ויעיל יאפשר שליטה גבוהה על תהליכי העבודה, תוך הטמעת פרקטיקות מיטביות לניהול תקין ולשיפור מתמיד של התהליכים. ישנם לא מעט ארגונים הרואים בנהלים סרח עודף או משקולת ביורוקרטית, אלא שוויתור על תיק הנהלים עלול לזמן, בכל רגע נתון, תרחישי כשל, דליפה בזבזנית של משאבי זמן וכסף, וכן שחיקה גורפת של מקורות הידע.

תפישת הנהלים כחלק אינהרנטי ממשאבי הידע הארגוניים יכול להכשיר את הדרך למיסוד מערך נהלים רזה ואיכותי, נגיש על-פי כללי הרשאות מסודרים, וכזה אשר מסייע בזיהוי מגמות, לרבות כאלה שעלולות להוביל לכשלים מערכתיים קריטיים.

מערך נהלים איכותי אמור להתכתב עם התרבות הארגונית, להיות במצב פעיל, ולא רק על תקן של "עלה תאנה" מעוטר לצורך עמידה בתקן זה או אחר מטעם מוסדות חיצוניים או מטעם דרישות Q.A פנימיות.

חברת בר-אוריין מכשירה חברות וארגונים לקראת מיסוד מערך נהלים ארגוני, המנוהל בשיטתיות וביעילות. לפני שנתחיל במלאכת הבנייה, נלמד ונכיר את ה- DNA הארגוני, קרי הייעוד, השאיפות, המבנה והתרבות. נגבש מודל שיתחשב בכל מערכת השיקולים ועל-פיו ניצור דגם המתאים למידות ולדרישות הארגון.

נדגיש בשנית שכתיבת נהלים איננה יכולה להיעשות כדרך אגב או על מנת לצאת ידי חובה. מדובר במלאכה מורכבת למדיי, המחייבת הכשרה מתאימה, ולא אחת התגברות על מכשולים ואתגרים בתחומי העבודה ויחסי האנוש, שעלולים לבצבץ מכל קצוות הארגון.

נפתח בקרוב: קורס פיתוח נהלים לארגונים בצמיחה
×