fbpx

בר-אוריין

רקע

קורס כתיבת נהלים בארגונים – עקרונות ופרקטיקות לתיעוד אפקטיבי
תופעות הגלובליזציה, השונות התרבותית, הרב-לשוניות  וקצב השינויים המסחרר בתחומי החברה, הכלכלה והטכנולוגיה, מציבים אתגרים ושאלות מכריעות בפני כל פרט, ומטבע הדברים, גם בפני כל ארגון, בכל מקום ומכל סוג שהוא.

אחד האתגרים המרכזיים באותה מציאות כאוטית הוא להצליח ולייצר לארגון מרחב פעילות, המאפשר את התנהלותו האפקטיבית, תוך מיצוי מיטבי של מלוא המשאבים העומדים לרשותו. 

הארגון, מתוך שאיפה טבעית להגשים את חזונו וייעודו, בוחר על-פי רוב אסטרטגית פעולה, מפיק ממנה תכניות עבודה, ופורט מהן אוסף נבחר של תהליכי עבודה, המגובים במנגנוני הערכה (איכותית, כמותית או משולבת).

במהלך הקורס נסקור באופן ענייני ותמציתי מבנים ותהליכים ארגוניים שמתפתחים, מתגבשים ונבחנים על-ידי בעלי העניין כל העת. נעמוד על משמעותה של התרבות הארגונית והשלכותיה, נבין מה מהותם של אסטרטגיה, תכניות העבודה ומערך הנהלים הארגוני.

לאחר אותה סקירה, נצלול אל עולמם של הנהלים הארגוניים. נדון בחשיבות הטמעתם לטובת הסדר הארגוני, נמחיש כיצד ניתן לשלבם עם ניהול הידע הארגוני ועם תחום בקרת האיכות. כמו כן, נכיר כלים ושיטות לכתיבה שיטתית ויעילה של נהלים, החל משלב איסוף המידע ועד להפקת מסמך מובנה ורשמי העומד לרשות המשתמשים.

כיצד יקדם אותך

הכשרה מקצועית בסיסית לכתיבת נהלים ארגוניים, כאשר עם השלמת הקורס יוכל כל לומד להתמודד עם:

המרצים

המלצות

מתכונת

מועד

רישום ותשלום

לחץ כאן לתשלום ורישום.

לדיונים, חדשות, הפריות הדדיות - נשמח לפגוש אתכם בפייסבוק