fbpx

בר-אוריין

רקע

במציאות המאופיינת בתחרות גוברת, אי-יציבות וקצב שינויים מסחרר, נדרש כל ארגון לקבל החלטות מכריעות, להשתית סדר ארגוני ולפתח מנועי צמיחה להבטחת המשך קיומו. מערך הנהלים הארגוניים נחשב לאחד מהמענים העיקריים והחשובים להתמודדות מול אותה מציאות מורכבת, ע"י כך שהם מתווים את יישום המדיניות הארגונית באופן שיטתי, אמין ומבוקר. איכויותיהם הסגוליות באות לידי ביטוי גם בהיותם:
(1) כלי מיטבי להסדרה ולייעול של הפעילות הארגונית השוטפת;
(2) מנגנון חשוב למזעור כשלים וסיכונים בכל רמות הפעילות.
(3) אמצעי עיקרי ומהותי לעיצוב התרבות והערכים ברוח החזון;
(4) פלטפורמה לאיסוף דאטה, ביסוס ידע וטיפוח חדשנות.

הקורס הנוכחי נותן דגש ללימוד תחום פיתוח הנהלים הארגוניים, והוא מתמקד בשלושת תחומי הליבה הבאים: 
התפתחות החשיבה האירגונית – עקרונות תכנוניים וביצועיים לביסוס יסודות הארגון, הכוללים בין היתר, סקירה התפתחותית ומגמות עתידיות, וכן הכרת צורות התארגנות מבניות, תפעוליות ותרבותיות.
תהליכי עבודה ארגוניים – שימוש במודלים לצורכי מיפוי ואנליזה, הבחנה בין תהליכים ראשיים ומשניים וכן הגדרת שרשרת הערך על-פי הייעוד ותחומי המשימה של כל ארגון וארגון.
תיעוד תהליכים באמצעות נהלים – כישורים ומיומנויות לצורכי כתיבת נהלים, איסוף וארגון מקורות מידע פנימיים וחיצוניים וכן שימוש בתבניות ובאינפוגרפיקות להפקת נהלים ישימים וידידותיים למשתמש. 

על מנת להקנות ללומדים את הידע המעשי, הנחוץ לפיתוח וכתיבת נהלים יעילים ואפקטיביים, יתורגלו העקרונות התכנוניים ושלבי הכתיבה בפועל, צעד אחר צעד.

כיצד יקדם אותך

הכשרה מקצועית לכתיבת נהלים ארגוניים, כאשר עם השלמת הקורס יוכלו הלומדים:

המרצים

המלצות

מתכונת

מועד

רישום ותשלום

לחץ כאן למידע נוסף ורישום.

נהלים ארגוניים - כדאי שמישהו יטפל בהם
×