קורס למנהלים ניתוח תרחישי קיצון מורכב – ECS

תרחיש קיצון היא מתודולוגיה אפקטיבית לצמיחה אישית וארגונית מעבר לאופק בלתי צפוי, כאוטי ורדיקלי, כאשר לחשיבה אסטרטגית מוכרת ערך מוגבל. המתודולוגיה מתאימה ללוח זמנים קצר, צפוף ודחוס של המשתתף וצרכי הארגון אותו מוביל. המתודולוגיה בוחנת, מנתחת ומקדמת תכנית פעולה בתנאים הקיימים.