לימודי מידענות ארגונית – ניהול משאבי המידע בארגון במסגרת תפנית לימודי החוץ האוניברסיטה הפתוחה