fbpx

בר-אוריין

ארגונים מכלל המגזרים מתמודדים כיום עם מציאות סבוכה ומורכבת, הכרוכה בהתנהלות שגרתית אינטנסיבית לצד שינוים רבים ותכופים. הסביבה החיצונית (ספקים, לקוחות, מתחרים ויתר בעלי העניין) דוחפת, במודע או שלא במודע, לאתגרים ולתחרותיות עזה ואגרסיבית. על מנת לשרוד בתנאים אלו, על החברות והארגונים לבצע מהלכי התאמה והסתגלות, תוך התבוננות והפניית קשב, החוצה ופנימה לסירוגין. על מנת ליישם זאת, נדרש בין היתר: לפתח מנגנונים מהירים וגמישים כמענה לקצב השינויים; למסד תשתיות איכותיות לניהול ולעיבוד המידע המצטבר; לבחון תדיר את האסטרטגיה; ולבסס החלטות באמצעות טכנולוגיות מתקדמות וכלי אנליזה. האתגר הופך להיות גדול יותר בעיקר בתנאי אי-וודאות וחיזויים עתידיים.

מזווית המבט של עבודת המידענות, ראוי לציין שישנם מספר כיווני פעולה הכרחיים, בכדי למסד ולפתח מדיניות שיטתית יעילה ומסודרת. הדבר יאפשר את ניטור הסביבה החיצונית והפנימית וטיפול יעיל בנתונים ובמידע הנאספים. במילים אחרות, השגת המטרות בטווח הקצר והארוך, מצריכה ניהול אופרציה שוטפת, שיטתית, לאיסוף נתונים ומידע אודות המהלכים הארגוניים וכן כיווני פעולה מצד מתחרים ובעלי עניין משמעותיים. התועלות הצפויות מתוך אימוץ אותה גישה יהיו: זיהוי הזדמנויות ואיומים, כגון, שותפים פוטנציאליים, חדירת מתחרה חדש, זיהוי סנטימנטים מצד משקיעים ועוד; איתור שווקים וזירות שעד כה נותרו מחוץ לרדאר; וכן פיתוח ההון האנושי בארגון, בכל הקשור לטיפול במשאבי הנתונים והמידע.

חברת בר-אוריין מתמחה בכל אותם נושאים חיוניים לניהול ולשימור הידע בארגון. ביכולתנו לסייע בתחומים הבאים: הטמעת מערכות וכלים לניהול הידע הארגוני; ניטור ועיבוד של מידע הנאסף מהמקורות השונים; יירוט מידע עדכני ומדויק לצורך פעולות והחלטות ממוקדות ומידיות; וכן הכשרת מנהלים ועובדים לשם ניהול יעיל וחכם של תחומי הדאטה בארגון.

לימודי מידענות - ניהול משאבי המידע בארגון, במסגרת האוניברסיטה הפתוחה
רכזת מקצועית:
ד"ר ענת קלומל-צוייג
×