fbpx

בר-אוריין

ד"ר ענת קלומל-צוייג ודן סולומון

המקפצה להתייעלות ארגונית

ארגונים בינוניים וקטנים בתהליכי צמיחה מתמודדים עם ריבוי משימות ותהליכים ארגוניים אשר מייצרים אתגרים חדשים אשר צריך לתת להם מענה ארגוני נכון ומתאים.
המטרה שלנו היא לבצע ביחד אתכם חשיבה מערכתית משותפת כדי שהארגון יפעל בצורה יותר יעילה ואפקטיבית.
תהליך הליווי להתייעלות ארגונית ואיתור פתרונות חדשניים נעשה לאחר אנליזה ארגונית, כלומר, ניתוח ארגוני מעמיק שכולל הורדת האסטרטגיה הארגונית ליישום, עד לרזולוציות של פיתוח נהלים לכל תהליכי העבודה בכל המחלקות.
( SOP- standard operating procedures)

פיתוח נהלים ארגוניים מאפשר יצירת סטנדרט עבודה קבוע ושפה משותפת לעובדים ביישום האסטרטגיה העסקית.
בתהליך הליווי והכשרת העובדים:
שלב א' :
הבנה, בחינה וחידוד יישום האסטרטגיה העסקית בארגון.
שלב ב' :
מיפוי, ניפוי והסדרת תהליכי-עבודה-מרכזיים בארגון.
שלב ג':
פיתוח מדדים ובקרה לפעילות העסקית.
שילוב כלים לצורכי בקרת איכות ומזעור סיכונים
שלב ד':
כתיבת נהלים לכל מחלקה על ידי העובדים בליווי והנחייה של צוות בר-אוריין.
שלב ה':
בחינה ובדיקה הטמעת טכנולוגיות-דיגיטליות-מתקדמות לניהול ותפעול
שלב ו':
ניתוח המערכת הארגונית, מתן המלצות לפיתוח בר-קיימא לשנת 2030 .
הרחבת מעגל קהלי היעד ושיתופי פעולה פוטנציאליים

מסגרת הפעולה של בר-אוריין

ניסיוננו הרב והעשיר מאפשר לנו להפיק נתונים ומידע תהליכיים, שעקב חוסר מודעות לקיומו אתם מחמיצים אותו. הוא נמצא ממש אצלכם, אבל נדרש לקיים תהליך זיהוי וגילוי כדי לחשוף אותו. מעבר לכך, לרשותנו עומדים האמצעים החיוניים כדי להבין מה מתרחש בזירה העסקית שלכם – במילים אחרות, כיצד מתנהלים המתחרים שלכם.

העקרונות שלנו להבטחת ההצלחה

נמקסם את התועלת מכל המידע העסקי הטמון בתחומים התהליכיים שלכם. במקביל, נפיק מידע נכסף גם מתוך מקורות מידע המצביעים על דפוסי פעולה של מתחרים בענף שלכם. את הנתונים והמידע נגבש לכדי תובנות וגילויים חדשים.

כעת משהתמונה התמלאה והתבהרה יותר, נבצע בחינה מחודשת של
התוכניות האסטרטגיות שלכם. נשמר ונחזק צדדים רלוונטיים – מה שעבד עד כה יקבל תמיכה וביסוס ויעבוד טוב יותר. נרחיק ונתפטר מצדדים פחות מוצלחים – מה שקרטע ולא עבד עד כה ייגרע ויפנה את מקומו.

הסתגלות לתוצאה משביעת רצון ומוצלחת אינה סוף דבר. נקפיד לשלב בתהליכי העבודה המרועננים והמשופרים מדדים כמותיים ומנגנוני בקרה. ע"י כך, נייצר תשתית מוצקה לאיסוף נתונים ומידע באופן רציף ושיטתי. אימוץ דפוסי-פעולה במתכונת שנייצר עבורכם, תאפשר, מכאן ואילך, לקבל החלטות באופן מקצועי ומושכל. בדיוק כמו שהדברים נעשים במגרש המשחקים של השחקנים הגדולים.

ה'אני מאמין' העסקי שלנו

תמצאו אותו באותה הגרסה גם ביתר מסגרות הלימוד וההנחיה המקצועית שלנו. אנחנו מאמינים שבכל נקודת זמן ניתן להיערך בתבונה לקראת היציאה למסע ההצלחה. זה אכן אפשרי לנוע, לצמוח ולהתרחב, לחצות בבטחה אוקיינוסים כחולים, להתמודד מול אתגרים, לגבור על מתחרים, ולפעול מעמדה של אסטרטגית ברת קיימא (לשנים הבאות) מבלי להיסחף לאוקיינוסים אדומים.

קבלת החלטות על בסיס מידע ודאטה תוביל להצלחתכם העסקית
אנחנו רואים עצמנו מחויבים להפקת תוצרים-תהליכיים מיטביים מהמידע שלכם וזה הרלוונטי שמסביבכם; נכוון ונמקד אתכם להשגת שליטה מלאה על הגורמים המשפיעים על העסק או הארגון שלכם; נשתדל לזהות בהקדם ולהציף נתיבי מגה טרנדס בשוק הענפי שלכם.

אחד התנאים המרכזיים להצלחתכם היא יצירת התנאים המתאימים לעבודה עצמאית מיטבית של כל פונקציה בעסק, אך לא פחות חשוב, לעבודה משותפת וסינרגטית בין הפונקציות השונות. במצב שבו כל "גלגל-שיניים" עובד כראוי וכששילוב הגלגלים יחדיו עובד גם הוא כראוי – רק אז אפשר יהיה להניח שהעסק מתפקד היטב. וכפי שכבר ציינו, עלינו להמשיך ולטפח את אותו המכניזם – לדאוג לשימונו, ללטש מפעם לפעם ולסלק מפגעים המסכנים את שלימותו. מין הראוי לציין, שחלק מהותי ובלתי נפרד מאותו מכניזם תקין – היא הלמידה הארגונית.

ארגונים לומדים מצליחים לקיים רמת פרודוקטיביות גבוהה גם בעתות משבר, אי-יציבות וחוסר ביטחון.

שיפור מתמיד של תהליכי עבודה מבוססי דאטה ומידע יובילו אתכם להפקת תוצרים מניבים שילכו ויתעצמו.

תוצרי הייעוץ התהליכי

עם השלמת החלקים האבחוניים והכנת התוכניות האסטרטגיות לשיפור והסדרת התהליכים המרכזיים, נקבל החלטה משותפת בכל הקשור לתיעוד התוצרים

עבודת התיעוד נעשית באמצעות הפקת מערך נהלים ארגוני, הכולל את נהלי המדיניות וכן את הוראות העבודה של כלל הפונקציות בארגון או בעסק

בנוסף, לאחר תחקיר פנים ארגוני יופק דו"ח אנליסטי המציג את הערכות הארגון לשינויים ומגמות חיצוניות המשפיעות על הארגון.

מסגרת הליווי והייעוץ

משך התהליך הייעוצי: סדר גודל של כ- 3 חודשים

היקף הפעילות (היברידי): 3 פגישות זום + 3 מפגשי לימוד והנחיה אצלכם.
השתלבות בקורס פיתוח נהלים וניהול ידע בהיקף 6 מפגשים

תוצרים:
דו"ח נהלים לכלל המחלקות או המחלקות הנבחרות.
דו"ח אנליסטי הכולל ניתוח מידע פנים ארגוני וחוץ ארגוני המציג מגמות ושינויים עתידיים להערכות.

משתתפים מטעם מכללת בר-אוריין: יתכן שילוב סטודנטים הלומדים בסטאג' מידעני במסגרת בר-אוריין המכללה למקצועות הדאטה לטובת העצמת תפוקות.

×