fbpx

בר-אוריין

רקע

מקורות המידע ברפואה מתרבים ומגוונים. מידע אמין הוא משאב יקר המסייע לחולים, לאנשי צוות רפואי ולאנשי ניהול במערכת הבריאות לקבל החלטות מבוססות באשר לטיפול או לדרכים שיש לאמץ על מנת לקדם את הבריאות.

מטרתו העיקרית של קורס זה היא לרכוש פרקטיקה מידענית מתקדמת ולהפגיש את המשתתפים עם כלי מידע חדשניים להשגת נתונים עבור קבלת החלטות מבוססות, שיפור יכולות ניתוח המידע ובסופו של תהליך סיוע בהצגת המידע בצורה אפקטיבית.

סיליבוס

כיצד יקדם אותך

המרצים

מתכונת

מועד

רישום ותשלום

לחץ כאן למידע נוסף ורישום.

לדיונים, חדשות, הפריות הדדיות - נשמח לפגוש אתכם בפייסבוק
×