fbpx

בר-אוריין

מסלול הסמכה לפיתוח מקצועי
שלב א – מידענים מומחים
שלב ב – מידענים בכירים – ניהול פונקציה מידענית
שלב ג – אנליסטים

דרישות: הכשרה מידענית או עבודה כמידענים.

שלב א – מידענים מומחים

 • מידעניסטים
  מודל מידענות תוצאתית ומרתון שיטות לניתוח מידע לצרכי קבלת החלטות עסקיות.
  מרצה: ד"ר ענת קלומל-צוייג
 • כלים לייעול עבודת המידענות
  היכרות עם טכנולוגיות מידע חדשות המקצרות את העבודה עם מידע
  מרצים: איגור יבודסין, אמיר הילל
 • דחיסת מידע רב ללקוח
  Storytelling  – מנתונים לסיפור ולאינפוגרפיקה
  מרצות: שירית בן ישראל, יועצת שיווקית, ד"ר ענת קלומל-צוייג
 • פיתוח יצירתיות יישומית למומחי מידע
  סדנה מעשית וחוויתית
  מרצה: ד"ר אמיר ברנע
 • ניהול מכירות
  כיצד לנהל את המכירה של שירותי המידענות והייעוץ
  מרצה: ד"ר ענת קלומל-צוייג

שלב ב – מידענים בכירים

מסלול: ניהול מתקדם של פונקציה מידענית

 • ניהול צוותים מידעניים ומחקר
  ניהול על פי מודל "מערכות מורכבות מסתגלות" ומודל לאפקטיביות תהליכית לניהול על פי הגישה התוצאתית.
  מרצה: ד"ר ענת קלומל-צוייג
 • אבטחת מידע ומידענות איכותית
  חלק א  – לשמור על אבטחת מידע
  מרצה: איגור יבודסין
  חלק ב  –  איתור מאמר אקדמי כפתרון לצורך בזמן קצר ושמירה על איכות
  מרצה: טלי שמחון
 • דחיסת מידע רב ללקוח
  Storytelling  – מנתונים לסיפור ולאינפוגרפיקה (יישומים)
  מרצות: שירית בן ישראל, יועצת שיווקית, ד"ר ענת קלומל-צוייג
 • מנהיגות – ניהול צוותים
  סדנה מעשית וחוויתית
  מרצה: ד"ר אמיר ברנע
 • ניהול פונקציה, מכירות ושיווק 
  הכנת תוכנית ניהול פונקציה – פרויקט גמר  
  מרצהד"ר ענת קלומל-צוייג

שלב ג – אנליסטים

מסלול: ניתוב מידענים לאנליסטים וניהול מחקר

 • מודלים לניתוח אסטרטגיות
  מרתון ללימוד אסכולות חשיבה לניתוח אסטרטגיות ושיטות להערכת מודיעין ובחינת צרכי המידע לקבלת החלטות.
  מרצה: ד"ר ענת קלומל-צוייג
 • כלים טכנולוגיים לניתוח
  חלק א – כלי insight ברשת
  מרצה: איגור יבודסין
  חלק ב – שיטות להערכת מחקרים
  מרצה: טלי שמחון
 • דחיסת מידע רב ללקוח
  storytelling – מנתונים לסיפור ולאינפוגרפיקה (יישומים)
  מרצות: שרית בן ישראל, יועצת שיווקית, ד"ר ענת קלומל-צוויג
 • האדם, הבינה המלאכותית והמחקר
  מפסיכואנליזה לאנליזה
  מרצה: ד"ר אמיר ברנע
 • הצלף המידעני – אסטרטגיות חקירה
  מרצה: דזירה רובין
 • שני מפגשי אימון פרטניים ממידענים לאנליסטים
  מנחה: ד"ר ענת קלומל-צוויג

 

×