fbpx

בר-אוריין

שירותי מידענות אנליסטית

מידענות עסקית

מתן מענה לשאילתות הנוגעות לחברות וארגונים מכלל הסקטורים לגבי מגוון רחב של סוגיות מנהלתיות, טכנולוגיות, חברתיות, סביבתיות, משפטיות, פוליטיות ועוד. לפרטים
שירותי מידענות עסקית במזרח התיכון. לפרטים

מודיעין עסקי תחרותי

תחום זה מכיל את כל האמור לגבי מידענות עסקית, תוך מתן דגש והתמקדות בלימוד וחקירת מהלכים, גישות ודפוסי פעילות של הגורמים הכלולים בזירה או בענף המדובר.

מידענות אקדמית

איסוף מידע ונתונים הנדרשים למטרות אקדמיות שונות, לרבות לצורכי מחקר ופיתוח ועבור שיתופי פעולה בין גופים אקדמיים לבין חברות וארגונים מכלל הסקטורים.

ניהול מדיה חברתית

אחזור, יצירה וארגון של מידע ברשתות חברתיות, תוך מתן הדעת לריבוי הפלטפורמות הקיימות ולייצוג התכנים באופנים שונים, בהתאם לקודים ולדפוסים של כל כלי מדיה.

מידענות פוליטית

חשיפה ופיענוח של כוונות ועשיות בקרב רשויות ומוסדות ציבוריים, על בסיס הכרות והבנה עמוקה של "כללי המשחק הפוליטיים" ומקורות המידע המשמשים בסביבתם.

אינפוגרפיקה מידענית

שילוב תכנים חזותיים למגוון רחב של צרכים (תכניות עבודה, דוחות אנליזה, מצגות עסקיות, חומרים אקדמיים וכיוב') מתוך הכרה ומודעות ליתרונות המיוחסים למידע וויזואלי.

שירותי ייעוץ עסקי-ניהולי

ייעוץ מקצועי

ייעוץ בתחומי ניהול ושימור הידע, המידענות והמודיעין התחרותי, במישור הלימודי והעסקי, על בסיס מתמשך או לצורכי שעה, תוך התאמת המתכונת הייעוצית לצרכי הלקוח.

פיתוח ארגוני ועסקי

קידום מטרות ארגוניות בגישה אינטר-דיסציפלינרית, הממפה תחילה גורמי השפעה ישירים ועקיפים בנושא הנדון, ולאחר מכן, מגבשת תמונה בהירה לצורכי קבלת החלטות.

ניהול הידע הארגוני

פיתוח והקמת מרכז ידע ומידע ארגוני, המאפשר תפעול מושכל, נגיש וידידותי לצורכי תיעוד, עיבוד ומיצוי הפוטנציאל הטמון בכלל המקורות והמשאבים.

נהלים ארגוניים

הגדרה ומיפוי של תהליכי ליבה ארגוניים, חקירה ובחינה של דרכי היישום, ובהתאם לנדרש, שיפור התהליכים, תיעודם והפצתם במסגרת נהלים הניתנים לשליטה ובקרה.

הטמעת קוד אתי

ליווי וסיוע בגיבוש מסגרת ועקרונות מוסכמים לקוד האתי, ניסוח הקוד ברוח התרבות הארגונית והתווית תכנית פעולה ליישומו בהתאם למנגנונים המבניים והפרוצדורליים.

סיוע לקהילה

בר-אוריין רואה עצמה חלק מהקהילה וכחלק מהאג'נדה שלה, תפעל בהתנדבות לקידום יוזמות ואינטרסים של קבוצות ומגדרים הפועלים לתועלת הציבור.

שיתופי פעולה

חתירה לשיתופי פעולה סינרגטיים עם אנשי מקצוע, חברות וארגונים הפועלים בנושאים ובתחומים עם ערך ומשמעות לחברה בכללותה.

הדרכה והשמה

הדרכות וסדנאות

ארגון ופיתוח קורסים וסדנאות בתחומי ניהול הידע ומודיעין עסקי תחרותי, במקביל למתן ייעוץ והנחייה באותם התחומים, על-פי הצרכים העולים מצד מנהלים ועובדים.

הכשרה וקידום

ביסוס והרחבת הידע והשליטה הפרופסיונליים של העוסקים והמתעניינים בתחומי המידענות והאנליזה באמצעות מסלולי הכשרה, קורסים וסדנאות לפי תחומי התמחות.

כנסים וימי עיון

ארגון כנסים וימי עיון הקשורים ישירות או המשיקים לתחומי ניהול הידע והאנליזה, ובתוך כך, גיבוש המתכונת ולוחות הזמנים, וכן איתור ושילוב מומחי התוכן הרלוונטיים.

אימון והשמה

גיבוש הזהות המקצועית וביטחונם העצמי של העוסקים במקצועות ה-דאטה, שילובם במסגרות סטאז' איכותיות, ומתן סיוע בקליטה למקומות עבודה אטרקטיביים.

תכנים מקצועיים

הכנת מסמכים מורכבים ובעלי חשיבות, דוגמת: תכניות ומצגות עסקיות, הגשת מכרזים, "קול-קורא", ניירות עמדה, פטנטים ויתר החומרים הנחשבים לקניין רוחני.

×