בר-אוריין

שירותי מידענות ואנליזה

מידענות עסקית

מתן מענה לשאילתות הנוגעות לחברות וארגונים מכלל הסקטורים לגבי מגוון רחב של סוגיות מנהלתיות, טכנולוגיות, חברתיות, סביבתיות, משפטיות, פוליטיות ועוד. לפרטים
שירותי מידענות עסקית במזרח התיכון. לפרטים

מודיעין עסקי תחרותי

פיתוח ניהול מערך מודיעין עסקי תחרותי (חקר מתחרים ומגמות בשוק) כולל יצירת תשתית מודיעינית המלווה את ההנהלה בקבלת החלטות אסטרטגיות ואת העובדים בפעילות טקטית, במיוחד, מחלקת השיווק והמכירות.

לחץ כאן למידע נוסף

פרסום בדיגיטל

פיתוח מערך שיווק על ידי ניצול מקסימלי של המידע והפעילות ברשתות החברתיות, תוך מתן הדעת לריבוי הפלטפורמות הקיימות ולייצוג התכנים באופנים שונים, בהתאם לקודים ולדפוסים של כל כלי מדיה.

לחץ כאן למידע נוסף

מידענות אקדמית

איסוף מידע ונתונים הנדרשים למטרות אקדמיות שונות, לרבות לצורכי מחקר ופיתוח ועבור שיתופי פעולה בין גופים אקדמיים לבין חברות וארגונים מכלל הסקטורים.

מידענות פוליטית

חשיפה ופיענוח של כוונות ועשיות בקרב רשויות ומוסדות ציבוריים, על בסיס הכרות והבנה עמוקה של "כללי המשחק הפוליטיים" ומקורות המידע המשמשים בסביבתם.

אינפוגרפיקה מידענית

שילוב תכנים חזותיים למגוון רחב של צרכים (תכניות עבודה, דוחות אנליזה, מצגות עסקיות, חומרים אקדמיים וכיוב') מתוך הכרה ומודעות ליתרונות המיוחסים למידע וויזואלי.

שירותי ייעוץ עסקי-ניהולי

ייעוץ עסקי

ייעוץ עסקי לצמיחה כלכלית והגדלת ההכנסות שאינו תלוי בבעל/ת העסק. לשפר את התנהלות העסקית והמקצועית ולפעול כמו הארגונים הגדולים על ידי הטמעת פעילות שיווקית ומכירות איתנה המספקת מענה ליעדים העסקיים.

לחץ כאן למידע נוסף

פיתוח ארגוני ועסקי

קידום מטרות ארגוניות בגישה אינטר-דיסציפלינרית, הממפה תחילה גורמי השפעה ישירים ועקיפים בנושא הנדון, ולאחר מכן, מגבשת תמונה בהירה לצורכי קבלת החלטות.

ייעוץ בפיתוח ארגוני 

ניהול הידע הארגוני

פיתוח והקמת מרכז ידע ומידע ארגוני, המאפשר תפעול מושכל, נגיש וידידותי לצורכי תיעוד, עיבוד ומיצוי הפוטנציאל הטמון בכלל המקורות והמשאבים.

נהלים ארגוניים

הגדרה ומיפוי של תהליכי ליבה ארגוניים, חקירה ובחינה של דרכי היישום, ובהתאם לנדרש, שיפור התהליכים, תיעודם והפצתם במסגרת נהלים הניתנים לשליטה ובקרה.

לחץ כאן לשירותי פיתוח נהלים

פיתוח קוד אתי

ליווי וסיוע בגיבוש מסגרת ועקרונות מוסכמים לקוד האתי, ניסוח הקוד ברוח התרבות הארגונית והתווית תכנית פעולה ליישומו בהתאם למנגנונים המבניים והפרוצדורליים.

לחץ כאן לשירותי ייעוץ לכתיבת קוד אתי

סיוע לקהילה

בר-אוריין רואה עצמה חלק מהקהילה וכחלק מהאג'נדה שלה, תפעל בהתנדבות לקידום יוזמות ואינטרסים של קבוצות ומגדרים הפועלים לתועלת הציבור.

שיתופי פעולה

חתירה לשיתופי פעולה סינרגטיים עם אנשי מקצוע, חברות וארגונים הפועלים בנושאים ובתחומים עם ערך ומשמעות לחברה בכללותה.

הדרכה והשמה

הדרכות וסדנאות

ארגון ופיתוח קורסים וסדנאות בתחומי ניהול הידע ומודיעין עסקי תחרותי, במקביל למתן ייעוץ והנחייה באותם התחומים, על-פי הצרכים העולים מצד מנהלים ועובדים.

הכשרה וקידום

ביסוס והרחבת הידע והשליטה הפרופסיונליים של העוסקים והמתעניינים בתחומי המידענות והאנליזה באמצעות מסלולי הכשרה, קורסים וסדנאות לפי תחומי התמחות.

כנסים וימי עיון

ארגון כנסים וימי עיון הקשורים ישירות או המשיקים לתחומי ניהול הידע והאנליזה, ובתוך כך, גיבוש המתכונת ולוחות הזמנים, וכן איתור ושילוב מומחי התוכן הרלוונטיים.

אימון והשמה

גיבוש הזהות המקצועית וביטחונם העצמי של העוסקים במקצועות ה-דאטה, שילובם במסגרות סטאז' איכותיות, ומתן סיוע בקליטה למקומות עבודה אטרקטיביים.

תכנים מקצועיים

הכנת מסמכים מורכבים ובעלי חשיבות, דוגמת: תכניות ומצגות עסקיות, הגשת מכרזים, "קול-קורא", ניירות עמדה, פטנטים ויתר החומרים הנחשבים לקניין רוחני.

×