fbpx

בר-אוריין

יום עיון - בינה מלאכותית ויישומים בעבודת המידענות

כנס מידע שהתקיים בשנת 2019 במלון הילטון, תל אביב

לחץ כאן לעיון בתכני הכנס.

יום עיון - מגה טרנדס בעולם המידע, 2018

כנס מידע שהתקיים בשנת 2018 במלון הילטון, תל אביב

לחץ כאן לעיון בתכני הכנס.

יום עיון - מידענות בעולם חכם: מה צופן ההווה והעתיד?

כנס מידע שהתקיים בשנת 2017 במלון הילטון, תל אביב

לחץ כאן לעיון בתכני הכנס.

יום עיון - ניהול מידע ברשתות חברתיות בשגרה ובמשבר

כנס מידע שהתקיים בשנת 2016 במלון הילטון, תל אביב

לחץ כאן לעיון בתכני הכנס.

יום עיון - מידענות 2025 - עבר, הווה עתיד; המפ(י)ץ הגדול, מהפכות בהפצת מידע

כנס מידע שהתקיים בשנת 2015 במלון וולדורף אסטוריה, ירושלים

לחץ כאן לעיון בתכני הכנס.

יום עיון - ארגון וניהול מידע ברשתות חברתיות 2014 - בין אישי למקצועי

כנס מידע שהתקיים בשנת 2014 במלון הילטון, תל אביב

יום עיון - אנליסט מידע - אומנות עיבוד וניתוח מידע

כנס מידע שהתקיים בשנת 2013 במלון הילטון, תל אביב

לחץ כאן לעיון בתכני הכנס.

יום עיון - בעין המצלמה: מידענות ויזואלית ואינפוגרפיקה

כנס מידע שהתקיים בשנת 2013 במלון הילטון, תל אביב

יום עיון - ממידענים לאנליסטים: ממידע גולמי למידע מנותח

כנס מידע שהתקיים בשנת 2012 במלון הילטון, תל אביב

לחץ כאן לעיון בתכני הכנס.

יום עיון - לוחמת סייבר, מגה טרנדס ומודיעין עסקי תחרותי

כנס מידע שהתקיים בשנת 2012 במלון הילטון, תל אביב

לחץ כאן לעיון בתכני הכנס.

יום עיון - פורטלים ומידע רב מימדי - התאמת המידע לגולש וארגון שכבות מידע

כנס מידע שהתקיים בשנת 2011 במלון הילטון, תל אביב

לחץ כאן לעיון בתכני הכנס.

יום עיון - עולם הרשתות החברתיות - אחזור מידע

כנס מידע שהתקיים בשנת 2010 במלון הילטון, תל אביב

לחץ כאן לעיון בתכני הכנס.

יום עיון - טכניקות איסוף - בין טכנולוגיה למתודולוגיה

כנס מידע שהתקיים בשנת 2009 במלון הילטון, תל אביב

לחץ כאן לעיון בתכני הכנס.

יום עיון - אחזור מידע בעידן web2 - תזאורוסים מול תגיות

כנס מידע שהתקיים בשנת 2008 במלון הילטון, תל אביב

לחץ כאן לעיון בתכני הכנס.

הרצאה - המידען ממרכז המידע אל עבודת המודיעין התחרותי

כנס מידע שהתקיים בשנת 2005 במלון הילטון, תל אביב

לחץ כאן לעיון בתכני הכנס.

מידע מקצועי – מאמרים נוספים ממידענים לאנליסטים – אודות המעבר מודיעין עסקי תחרותי – חשיבות ודרכי ביצוע סוגי דוחות עסקיים מבית היוצר …

מידע מקצועי – מאמרים נוספים ממידענים לאנליסטים – אודות המעבר מודיעין עסקי תחרותי – חשיבות ודרכי ביצוע סוגי דוחות עסקיים מבית היוצר …

מידע מקצועי – מאמרים נוספים ממידענים לאנליסטים – אודות המעבר מודיעין עסקי תחרותי – חשיבות ודרכי ביצוע סוגי דוחות עסקיים מבית היוצר …

מידע מקצועי – מאמרים נוספים ממידענים לאנליסטים – אודות המעבר מודיעין עסקי תחרותי – חשיבות ודרכי ביצוע סוגי דוחות עסקיים מבית היוצר …

מידע מקצועי – מאמרים נוספים ממידענים לאנליסטים – אודות המעבר פעמיים הפתיעה מצרים את ישראל. מתי תחול ההפתעה השלישית? מודיעין עסקי תחרותי …

מידע מקצועי – מאמרים נוספים ממידענים לאנליסטים – אודות המעבר מודיעין עסקי תחרותי – חשיבות ודרכי ביצוע סוגי דוחות עסקיים מבית היוצר …

מידע מקצועי – מאמרים נוספים ממידענים לאנליסטים – אודות המעבר מודיעין עסקי תחרותי – חשיבות ודרכי ביצוע סוגי דוחות עסקיים מבית היוצר …

מידע מקצועי – מאמרים נוספים ממידענים לאנליסטים – אודות המעבר מודיעין עסקי תחרותי – חשיבות ודרכי ביצוע סוגי דוחות עסקיים מבית היוצר …

מידע מקצועי – מאמרים נוספים ממידענים לאנליסטים – אודות המעבר פעמיים הפתיעה מצרים את ישראל. מתי תחול ההפתעה השלישית? מודיעין עסקי תחרותי …

מידע מקצועי – מאמרים נוספים ממידענים לאנליסטים – אודות המעבר מודיעין עסקי תחרותי – חשיבות ודרכי ביצוע סוגי דוחות עסקיים מבית היוצר …