בר-אוריין

קוד אתי

גילוי דעת

בר-אוריין- המכללה למקצועות הדאטה מכוונת ומובילה את הסטודנטים ואנשי הארגונים הלומדים בה לפעול מתוך יוזמה, חקירה והעצמה. שאיפתנו היא לסייע לכל העוסקים במקצועות הידע והדאטה להגיע לכדי הגשמה עצמית ורעיונית, לתרום באופן ערכי ומשמעותי ברמה הלוקאלית והגלובאלית, ולהקנות כלים ויכולות שיאפשרו לפרטים ולארגונים להתפתח גם מבחינה עסקית-כלכלית באופן ראוי, רווחי ומתגמל.  

החזון בראייה כרונולוגית 

 • מידענות הדרך למידע וידע 2006-2012 
 • הופכים מידע לתוצאות  – 2012-2019 
 • הופכים מידע ודאטה לתוצאות – 2019 -2020  

לומדים יקרים, צוותי הוראה וחברי קהילת הידע, 

הקוד האתי של מכללת בר אוריין נועד לשקף, הלכה למעשה, מערכת של עקרונות מנחים ונורמות מקובלות בדבר התנהגות אנושית ומקצועית ראויה של לומדים, צוותי הוראה וחברי קהילת ידע, הפועלים מטעם או באמצעות מכללת בר-אוריין. זאת מבלי לפגוע או לגרוע מכללים אתיים, שנקבעו בחוק או לפי חוק. 

ערכי היסוד שאנו מבקשים להכיל בכל תחומי הפעילות שלנו כוללים, בראש ובראשונה את: כבוד האדם, חירות אישית ואקדמית, טוהר המידות – יושר ויושרה, צדק ושוויון, שקיפות ואמון הדדי, אחווה ושותפות. בהיותנו גורם המניע ומוביל ארגונים, פרטים וקהילה לומדת, אנו דוגלים בפיתוח וטיפוח זהות מקצועית המבוססת על מידענות תוצאתית, יצירתיות תוצאתית, חדשנות תוצאתית ויוזמה. 

להבנתנו, השילוב בין ערכי היסוד לבין סממני הזהות המקצועית שלנו, יבוא לידי ביטוי, בצורה אמינה ונאמנה, במישור המוסרי והמקצועי, באופן הבא: 

 • מקצועיות – חתירה לאיכות פרופסיונלית ורמת ידע גבוהה, התמחות וריבוי מיומנויות תחומי עשייה. מינוף היכולות ושיפור הביצועים דרך למידה עשירה ועדכנית, ובאמצעות הדרכה מסודרת ושיטתית, המקיימת שיתוף פעולה מלא עם הלומדים. 
 • כבוד האדם וחירותו – שמירה על כבוד האדם ומלוא זכויותיו, המושתתת על יחסים ראויים כבוד הדדי והכרה בייחודיותו של כל פרט; הימנעות מהשפלה, העלבה, הטרדה מינית ומכול עמדה נוקשה או מתעמרת. 
 • יושר ויושרה – התנהלות בכל הערוצים והכיוונים, מול אנשים וארגונים, מתוך מקום של כנות והגינות, ללא משוא פנים וללא ניגוד עניינים. כל זאת תוך הקפדה על הדין ועל החוקים. 
 • צדק ושוויון – גילוי יחס אנושי שאינו מפלה או מתעדף מטעמי מין, נטייה מינית, מגדר, מצב משפחתי, גיל, דת, לאום, השקפה, עדה, גזע, צבע, מוצא, מוגבלות גופנית, נפשית או שכלית, או כל מאפיין אחר שאינו נוגע לעניין ואינו מצדיק יחס שונה. כל זאת תוך שימוש ביכולות המקצועיות למטרות קידום, שוויון הזדמנויות וכן צמצום פערים ותיקון עוולות בתחומים החברתיים והכלכליים.
 • חירות אישית ואקדמית – הכרה והכלה של הדעות האישיות של כל אדם תוך קבלת השונה. לכל אדם עומדת הזכות לפעול עפ"י אמונתו ושיקול דעתו, ומתוך כנות ודבקות בעמדותיו ועקרונותיו באופן מכבד. לשיטתנו, חופש אקדמי הוא החופש לעסוק בכל תחום; לבחור נושאי מחקר והוראה, וכן להציג ולפרסם ממצאים ומסקנות של עבודה/מחקר ללא חשש ומורא.
 • שקיפות ואמון הדדי – התנהלות גלויה והוגנת מול לומדים, ארגונים ואנשי קהילה.  ניצול נאות של חוק חופש המידע כאמצעי ליצירת שקיפות מנהלתית מצד הרשויות המקומיות והלאומיותיות. בהיות הידע משאב, שבכוחו לסייע ברמה הלוקאלית והגלובלית, אנו תומכים ומעודדים, מטעמים הומניים, שיתוף וחלוקת הידע במטרה להיטיב עם האנושות בכללותה.
 • אחווה ושותפות – הקהילה המקצועית, עניינה פיתוח הידע, הכלים והשיטות לפרקטיקה מקצועית מתקדמת שמובילה להצלחה מקצועית וליישום הידע במחוזות השונים והמגוונים. אנו מאמינים בתרבות של למידה ושיתוף ידע, מתוך ראייה רחבה של שיתוף פעולה בין כל חברי הצוות וכל הנוגעים בדבר. 
 • מידענות תוצאתית – היכולת לחפש מידע ולאסוף מידע מתוך התמקדות בתוצאה ואיתור המידע הרלוונטי לצרכני המידע. 
 • יצירתיות תוצאתית – יצירתיות מעודדת עשייה והתפתחות. לפיכך, יש לשאוף להפקת רעיונות מקוריים ורלוונטים, ביחס לכל אתגר או סיטואציה נתונים. כל זאת באופן גמיש ובר יישום.
 • חדשנות תוצאתית – כל תוצאה חדשה מסוגלת להפוך למשאב המביא להשגת תוצאה רחבה יותר. על כן, יש לפתח כלים ומיומנויות באופן שוטף ומתעדכן, למען פריצת דרכים חדשות כמענה לצרכים קיימים ועתידים. 
 • יוזמה ויזמות  – יישום הידע והתובנות האתיות, באמצעות כלים ופרקטיקות נלמדות, ומתוך סקרנות, מאפשר השבחת כל מיזם קיים וכן הקמה וניהול של כל מיזם חדש, עסק או תחום פעילות חדש. 

עקרונות לעבודת מידענות אתית

 1. שימוש בידע המקצועי לטובת הצרכים הייעודיים, תוך המשך צבירת מידע נרחב ומגוון ודאטה רלוונטית.
 2. איתור עובדות בדוקות ומידע אמין, מתוך הנחה שזהו תנאי חיוני ויעיל לקידום אינטרסים, קבלת החלטות ושמירה על זכויותיו של הלקוח.  
 3. איסוף מידע מלא, מגוון מבחינת מקורות, מעודכן ורלוונטי, לטובת הסקת מסקנות מדויקות ויעילות מנקודת מבט הלקוח.
 4. ניהול תהליך עבודה מידעני באופן מקצועי, המשלב אחזור מידע, עיבודו, ארגונו והצגתו המיטבית.  
 5. ניהול משימות המידענות בשקיפות מרבית, ותוך איסוף מקורות המידע בצורה אתית וחוקית בלבד. 
 6. ניהול חיפוש ה-מידע ואיתור הנתונים מתוך שיקול דעת, באופן אובייקטיבי, ניטרלי וללא שיפוטיות ופניות. 
 7. הפגנת נאמנות, מסירות הגינות, אחריות ומיומנות מקצועית, מתוך מחויבות למשימה ולהוראת הלקוח/ה.
 8. שמירה על סודיות ועל ניהול דיסקרטי של תחומי המשימה, בכבוד הדדי ובאדיבות כלפי הלקוח. 
 9. הימנעות מוחלטת מכול שימוש לרעה ובלתי נאות במידע שנאסף או כנגד הלקוח.
 10. מחויבות הצהרתית לגבי כל קשר עסקי או אינטרס אחר, שעלולים להשפיע על שיקול הדעת המקצועי, על האובייקטיביות או על איכות העבודה.  
 11. דחיית לקוחות חדשים במקרה של קיום חשש להפרת סודיות מידע שסופק על ידי לקוחות קודמים. 
 12.  העברה לרשות הלקוח של כל מידע הנוגע לענייניו ומתן דין וחשבון על כל פעולה/הוצאה כספית הקשורה לעבודת המידענות. 
 13. הימנעות מוחלטת מאפלייה או מתן יד לכך, מטעמי גזע, צבע, דת, מגדר, מוגבלות, נטייה מינית או מוצא לאומי או כל שוני אחר, שאינו רלבנטי לעבודת המידענות. 

תובנות לעניין חשיבות המידע   

 1. מידע מחבר בין אנשים, מייצר הזדמנויות ומגלה עולמות חדשים. 
 2. בכוחו של מידע לשנות מציאות קיומית ומסלולי חיים. 
 3. מידע מוביל להצלחה ומאפשר תנועה לכיוון הרצוי. 
 4. מידע מקצר ומייעל תהליכים ומאפשר תוצאות משמעותיות. 
 5. מידע אמין מצמצם חוסר וודאות ומפחית ואף מונע סיכונים. 
 6. מידע מרחיב את שדה הראייה במסגרת  קבלת החלטות. 
 7. מידע הוא גורם המחולל יצירתיות וחדשנות  
 • ממידע לתוצאה בעולם משתנה
 • הופכים מידע לתוצאות 
 • הופכים דאטה לתוצאות
 • הופכים ידע לעסקים וליצירת רווח
הכירו את הצוות שלנו
×