fbpx

בר-אוריין

קורס דאטה science נועד לצייד את העוסקים בתחום המידענות והאנליזה בסט כלים לצורכי ניהול ועיבוד המידע לצורך גזירת הממצאים, המסקנות והתובנות המתבקשים. במציאת הנוכחית, אחת מהמגמות הבולטות בארגונים היא המעבר להתנהלות בזירות עתירות מידע ונתונים, מה שמכונה – big data. במציאות זו כמויות הנתונים מסך כל ערוצי התקשורת והמידע הולכים ומצטברים, כך שישנו הכרח לטפל באותם מאגרי מידע באופן שיאפשר לכל ארגון למצות באופן מיטבי את הפוטנציאל הגלום בהם, ובהתאם לכך, לבסס לעצמו עמדת כוח ויכולות לטובת התפתחות וצמיחה.

כיום חייבים להתעדכן, לקרוא, לנתח ולהתאים את אופן ההתנהלות והפיתוח של הארגון והמוצר למגמות השוק. מגמות השוק מאופיינות בשינויים טכנולוגיים זריזים. ארגונים שלא ישכילו לקרוא את אופיים של השינויים, וימשיכו לנקוט בגישה "השמרנית" הצרה צפויים לקרוס ולהתפרק כלכלית. 

איש הדאטה Scientist הוא בתרגום חופשי מדען הנתונים. תפקידו בארגון הוא לבצע תהליכי עיבוד וניתוח נתונים, תוך שימוש בכלי אנליזה, מודלים חישוביים וסטטיסטיים, וכן מערכות בינה מלאכותית המבוססות על תוכנות אלגוריתמיות ולמידת מכונה. מדען הנתונים נגיש בעבודתו למקורות מידע רבים, ברמות מורכבות שונות ומגוונות. הציפייה היא שימצה גילויים ותובנות לצורך הכרעות שונות בארגון ברמה הטקטית וברמה האסטרטגית.

במסגרת תכנית הלימודים נעסוק תחילה, באופן תמציתי, בנושאים עיקריים, מתוך קורס אנליסט דאטה על מנת להתרענן ו-"ליישר קו". לאחר מכן נלמד בצורה ממוקדת, שיטות וגישות מתוך ארגז הכלים של פרופסיית ה- דאטה science. עם אלה נמנים פרקים נבחרים בסטטיסטיקה תיאורית וכן הסקה סטטיסטית, עקרונות מעולם הבינה המלאכותית ולמידת מכונה, תכנות בסיסי בPython- וכן הכרות עם בסיסי נתונים SQL. הלומדים יכינו פרזנטציה קצרה (למקרה בוחן כלשהו ע"פ בחירה אישית) שתשקף את תוצרי הלימוד.

מין הראוי לציין, שנלקחת בחשבון העובדה שהלומדים מגיעים ברובם מתחומים שאינם ריאליים ואנליטיים במהותם. לאור זאת, קצב הלימוד יהיה מותאם לקהל היעד, וככל שיידרש, תינתן תמיכה ברמה האישית.

המהרו להירשם, נפתח בקרוב: קורס DATA Science
×