fbpx

בר-אוריין

המהרו להירשם, נפתח בקרוב: קורס מודיעין עסקי תחרותי
הרצאתה של ענת קלומל בכנס 20 שנים לפימ"ת. נושא ההרצאה: מודיעין עסקי תחרותי באקדמיה - מחקר ביבליומטרי.

פיתוח מערך מודיעין עסקי תחרותי נועד על מנת לבסס ולשפר את טווח המודעות אודות מתחרים ולקוחות וכן יתר השחקנים הפועלים בעוצמות וברמות שונות בזירה. תוצרי העבודה המודיעינית יאפשרו גיבוש תמונה רחבה ומפורטת לצרכים המשתנים, לרבות קבלת החלטות ברמה הטקטית והאסטרטגית כאחד.

הקמת מערך מודיעין עסקי תחרותי כולל לשיטתנו את יישום המתווה הבא:

 • קביעת יעדים לתוכנית מודיעין תחרותי.
 • הקמה של גוף המודיעין התחרותי של הארגון.
 • מיפוי המצב הקיים – צרכי המידע / הידע, מקורות המידע והידע, פרוצדורות לשינוע ולניהול מידע וידע.
 • קביעת צורכי מודיעין חיוניים לצרכני המידע השונים (החלטות תפעוליות או החלטות אסטרטגיות).
 • הקמת רשת לאיסוף מידע ומודיעין פנים ארגוני.
 • איתור מקורות מידע חיצוניים המותאמים לצרכי החברה (כיום מקורות המידע כוללים גם מידע מעובד).
 • קביעת פרוצדורות לאיסוף מידע, ניהול ואגירת מידע ולהפצת הידע והמידע למקבלי ההחלטות.
 • הדרכות עובדים / דרגי הנהלה במימוש הפרוצדורות שנקבעו לצורך מניעת אבדן מידע הקיים בארגון, איסוף מידע ממקורות חיצוניים (מקורות גלויים, רשת האינטרנט ומאגרי מידע מסחריים), חניכת הנהלה בכירה בהכוונת דרישות המידע והידע.
 • בניית מאגר מידע ליחידת המודיעין.
 • יצירת מתודולוגיות ארגוניות לשימוש בכלי המודיעין התחרותי המותאמות לחברה.
 • ארגונים רבים כבר למדו מאתנו כיצד להפוך מידע גולמי למודיעין עסקי תחרותי, וכיצד לנהל מערך איסוף מידע ומחקר מתקדם (עם מגוון מתודולוגיות ליצירה ולניתוח מידע ולגיבוש הערכות מודיעין עסקי תחרותי).

לרשותנו  שליטה רבה על כלי חיפוש רבים ומגוונים ובהם: אינטרנט (מנועי חיפוש, מדריכים, אינדקסים והווב הנסתר), מאגרי מידע מקוונים, קטלוגים מקוונים ורשתות חברתיות. בעבודתנו המודיעינית נפיק עבורכם דוחות מסוגים שונים, הכוללים מידע גולמי ומעובד מהמקורות השונים שציינו,  רשימות קישורים לאתרים לפי תחומי המשימות, רשימות של ספרים, כתבי עת ומקורות ביבליוגרפיים רלוונטיים, שיתנו מענה לשאילתות ואתגרים שעלו מצדכם.

כנסו לכתבה ב"The Marker" על קורס מודיעין עסקי תחרותי במכללת בר-אוריין
הרצאתה של ענת קלומל בכנס 20 שנים לפימ"ת. נושא ההרצאה: מודיעין עסקי תחרותי באקדמיה - מחקר ביבליומטרי.
המהרו להירשם, נפתח בקרוב: קורס מודיעין עסקי תחרותי
×