fbpx

בר-אוריין

קורס אנליסט דאטה נועד לשם שינוי תפישה והרחבת טווח היכולות של הלומד, מעמדת "המידען המסורתי", שתפקידו מסתכם "באיתור וגילוי החומרים", לעמדה גבוהה ומורכבת יותר, לפיה הוא יהיה מסוגל, בנוסף, לממש את סקרנותו האינטלקטואלית וכישוריו האישיים, ולייחס לאותם החומרים שחשף פרשנויות ומשמעויות מטעמו. 

מדובר בקפיצת מדרגה מאתגרת, הכרוכה בלא מעט מאמץ ותעוזה, אך עם זאת, מזמנת ללומד עולמות תוכן חדשים ומרתקים במיוחד. כך, למשל, עשוי האנליסט לבצע בעצמו את שלבי החיפוש במאגרי המידע, ברשתות החברתיות, בפורומים השונים ובעיתונות המקוונת, אך לאחר מכן יפעיל בעצמו כלי-אנליזה, ויציג לצד הנתונים היבשים גם גילויים ותובנות, שבכוחם לסייע רבות למקבלי ההחלטות בבחירת הכיוון והדרך. 

לאור הכמויות העצומות של מקורות המידע, שגשוג הרשתות החברתיות, אינפלציית השימושים במכשירים הניידים והתנועה למחשוב ענן, עולים רמות הביקוש לאנליסטים. בהינתן כמויות מידע עצומות, האתגרים המרכזיים הם, בין היתר, ניתוח והבנת הנעשה בתחומי החברה, הכלכלה והטכנולוגיה; חשיפת טרנדים; מיקוד תשומת הלב בדמויות ומנהיגים סוחפים ומובילי דעה, וכן זיהוי הקולות, הכוונות והצרכים העולים מכל כיווני השטח.

ניתוח בסיסי הנתונים העצומים, ללא חשיבה תבונתית ומערכתית, אינה אפשרית עוד. נדרש חיבור שיטתי של פרטי מידע (Linked) ועיבודם, כאמור, לכלל תמונה מפורטת הכוללת הבנת תהליכים, זיהוי מגמות, דפוסים ושחקנים. האנליסט אמור לזהות את הצמתים, להבחין בהקשרים ולזקק פירטי מידע חיוניים לשם הקניית ערך מוסף לצרכן המידע  (QSP –  quality, service, price).  

במסגרת תכנית הלימודים נעסוק בתבניות חשיבה פרגמטיות ואינטואיטיביות – נלמד לזהות דפוסים דומיננטיים ומחזוריים, להבחין בקישוריות בין נושאים, להסיק מסקנות (גם בתנאים של מידע חלקי ומחסור בראיות) ולגבש תמונה מפורטת על בסיס הבנת תהליכים, זיהוי מגמות, דפוסים ושחקנים. נשתמש בטכניקות מתקדמות ובשיטות יצירתיות לאחזור מידע, ניתוח התוצאות, ייצור תובנות חדשות והצגת הגילויים המזוקקים ביעילות ובתמציתיות. הלומדים יכינו פרזנטציה קצרה (לעבודת חקירה כלשהי ע"פ בחירה אישית) שתשקף את תוצרי הלימוד.
ניתן מענה ליצר הסקרנות האינטלקטואלית של הלומדים, ונצעד יחדיו בדרך להתפתחות מקצועית רבת משמעות.

המהרו להירשם, נפתח בקרוב: קורס אנליסטים - מסלול הסמכה
×